Bjurkärr naturreservat är ett mycket välbesökt reservat. Det ligger på en halvö mitt i sjön Åsnen och är till största delen klädd med bokskog. De äldsta träden är omkring 250 år gamla. I bokskogen finns c:a 100 s.k. "Karolinerekar" insprängda. Enligt sägnen är det ekollon som hemvändande karoliner planterade på 1700-talet som gett dessa raka, högstammiga ekar.

 

 


En vy utöver sjön Åsnen.

 

Under vinterhalvåret erbjuder Bjurkärr fina möjligheter att studera havsörn och storskrake. Även enstaka kungsörnar brukar också dyka upp. Antalet rastande storskrakar brukar kulminera i månadsskiftet november/december. Upplev detta fantastiska skådespel från bl.a. Bjurkärrs naturreservat, när fisken drivs in på grundare vatten där de blir ett lätt byte för storskrakarna. Upptill 20.000 storskrakar har fiskat samtidigt i sjön Åsnen.

 


Skogen är rik på högstubbar.

 


Observera att den blå stigen är handikappanpassad.

 

Vill ni veta exakt var Bjurkärrs naturreservat ligger klicka här och sök efter beteckningen E51